Generelle handelsbetingelser


Du har ved hjælp af vores internetportal mulighed for at bestille de anførte artikler pr. internetformular, fax eller telefon. Hvis du har angivet de oplysninger, der anmodes om i bestillingsprocessen, og sender bestillingen, afgiver du over for os et bindende tilbud; både telefon-, fax- og internetbestillingen udviser den samme retlige gyldighed. Med bestillingen erklærer du bindende, at du accepterer disse generelle købsbetingelser og vil erhverve de bestilte artikler. Vi bekræfter med en modtagelsesbekræftelse, at din bestilling er modtaget; denne modtagelsesbekræftelse udgør ingen accept af bestillingen. Kontrakten bliver gyldig via din samtykke når du har modtaget artiklerne, dog senest efter 14 dage, hvor fristen for tilbagelevering udløber.

 

 

Informationer om indpaknings- og forsendelsesomkostninger findes under leverings- og betalingsbetingelserne på den enkelte internetportal. Ved leveringer til udlandet forbeholder vi os retten til at begrænse udvalget af betalingsmåder.

 

 

Du kan annullere din kontrakterklæring skriftligt (f.eks. pr. fax eller e-mail) inden for to uger uden begrundelse. Fristen begynder når du modtager artiklerne. For at overholde fortrydelsesfristen er det tilstrækkeligt at afsende annulleringen eller produktet rettidigt. Annulleringen skal sendes til:

E-mail: bildeleonline@delti.com eller 

Fax: +45 77 345 733 eller 

Adresse: Delticom AG, Brühlstraße 11, 30169 Hannover, Tyskland

 

I din tilbagetrædelse bedes du frivilligt angive grunden til din tilbagelevering, og vi optager andre informationer, der er nødvendige for at foretage en hurtig og effektiv bearbejdning. For at du ikke skal have nogen ulejlighed med tilbagesendelsen, afhenter vi artiklerne hos dig og tilbagebetaler fakturabeløbet til den bankforbindelse, der er registreret hos os. Du skal altså ikke sende nogen artikler til hovedsædet i Hannover (angivelse af adressen er fastsat af lovgivningen).

 

 

Ved en gyldig annullering skal de modtagne ydelser på begge sider refunderes og det evt. opnåede udbytte (f.eks. renter) tilbageleveres. Hvis du ikke kan returnere den modtagne levering helt eller delvist, eller kun i forringet tilstand, skal du yde erstatning for værdiforringelsen. Ved overdragelse af produkter gælder dette ikke, hvis forringelsen af produktet udelukkende kan tilskrives kontrollen af det, som det ville have været muligt for dig at gennemføre i en detailbutik. Desuden kan du undgå erstatningspligt, ved ikke at tage produktet i brug og undlade at gøre noget, der påvirker dets værdi. Både produkter, der kan sendes som pakkepost, og dem, der ikke kan, afhentes hos dig. Du bærer omkostningerne for tilbagesendelsen, hvis de leverede produkter svarer til det bestilte, og hvis prisen på det produkter der tilbagesendes, ikke overstiger en værdi på 400 DKK.

 

 

Vi ønsker, at du skal være tilfreds med alle vores leveringer. Derfor kan du annullere alle købte artikler hos os inden for 30 dage. Dette tilbud overstiger de lovmæssige betingelser som siger, at du kun har en fortrydelsesret på to uger efter modtagelse af artiklerne. Undtaget fra vores frivillige 30 dages tilbagetagelsestilbud og fra den lovmæssige fortrydelsesmulighed i henhold til § 312b i Bürgerliches Gesetzbuch, er leveringer af artikler, der er fremstillet efter kundens specifikationer. Herunder falder blandt andet alle leveringer af komplette hjul, som vi fremstiller individuelt for hver enkelt kunde. Tilbagetagelse af komplethjul sker uden lovlig forpligtelse for Delticom's vedkommende og udelukkende mod betaling af den kontraktmæssig aftalte håndteringsafgift beløbende

 

på 900 DKK.

 

Vores tilbagetagelsestilbud omfatter dog ikke forsendelsesomkostningerne. Det betyder, at vi ved kontrakter med forbrugere, der efter udløbet af den lovmæssige fortrydelsesfrist vil annullere (fra 15. til 30. dag), vil opkræve et forsendelsesgebyr. Brugeren bærer i princippet forsendelsesomkostningerne. Yderligere informationer, især om omfanget af forsendelsesomkostningerne og om vores 30 dages tilbagetagelsestilbud findes på den enkelte internetportal.

Anvend venligst vores transportemballage. Beskyt artiklerne mod skader. 

Dæk skal forsendes i ren tilstand og skal bundtes to og to. 

Beskyt venligst, især ved komplette hjul, for- og bagside med tilstrækkeligt pap og med pakkebånd. Ved skader på grund af ukyndig betjening eller mangelfuld indpakning ved tilbagesendelse forbeholder vi os ret til at stille erstatningskrav. 

Transportfirmaerne vil kun tage imod artikler med tilstrækkelig indpakning.

 

 

Vi forbeholder os ejendomsretten til samtlige artikler, der er leveret af os, indtil alle krav vi har over for dig, eller den person der har modtaget artiklerne, er opfyldt.

 

Dette gælder også for fremtidige krav. For at gøre vores ejendomsforbehold gældende er vi berettiget til at forlange umiddelbar udlevering af artiklerne under udelukkelse af pågældende tilbageholdelsesret, når det drejer sig om retligt fastsatte eller ubestridte modkrav.

 

 

Internetsiderne tilbydes i den udformning, som vi finder passende. 

Vi garanterer ikke, at internetportalerne svarer til dine krav og til enhver tid står til rådighed uden afbrydelse, tidssvarende, sikkert og fejlfrit. Anvendelse af internetportalerne sker på egen risiko; vi overtager navnlig ikke ansvaret for begivenheder, der kunne opstå ved anvendelse af internetportalerne, og for rigtigheden af de informationer, der modtages inden for rammen af internetportalerne.

EU har oprettet en portal til at hjælpe utilfredse kunder. Hvis du har klager over varer eller tjenesteydelser købt hos os over internettet, kan du finde et neutralt forligs center på
 http://ec.europa.eu/consumers/odr for at finde en løsning udenom retssystemet. Venligst vær opmærksom på, atfor nogle industrier i visse lande er der pt. ikke nogt forligs center (pr. 01.02.2017). Derfor er det måske ikke muligt for dig som kunde at bruge denne side til at løse uoverenstemmelser med os i disse lande. For mere information bør du besøge EU’s online portal. Vi er ikke forpligtet til at deltage i forligsprocedurer ved et forbrugerklagenævn. Uanset hvad er vi generelt parate til at deltage i forpligsprocedurer ved et forbrugerklagenævn. Hvis du har yderligere spørgsmål bedes du kontakte info@delti.com.

 

 

Tekster, billeder, lyde, grafikker, animationer og videoer samt deres opstilling på vores websites er omfattet af loven om ophavsretten og andre beskyttelseslove. Indholdet på disse websites må ikke kopieres, spredes, ændres eller gøres tilgængelig for tredjepart. Nogle af vores websites indeholder desuden billeder, der er omfattet af tredjeparts ophavsret. Hvis ikke andet er angivet, er alle varemærker på vores websites varemærkeretligt beskyttet. Gennem vores websites tildeler hverken vi eller tredjepart nogen licens til anvendelse af den intellektuelle ejendomsret.

 

 

Ved registrering skal du give oplysninger om dit navn og person; de oplysninger, der afkræves i bestillingsprocessen, gemmer vi for dig. Naturligvis kan du ændre oplysningerne ved bestilling eller også senere under "Mine bestillinger" eller "Kontakt" (alt efter internetportal). Efter registreringen modtager du et kodeord og en betegnelse for din konto. Du skal sikre, at ingen andre får adgang til kodeordet og kontoen. Du er forpligtet til straks at underrette Delticom om ethvert misbrug af dit kodeord eller konto. Begge kontraherende parter kan til enhver tid opsige din konto uden begrundelse. I dette tilfælde vil Delticom slette eller stille din konto og alle gemte data i bero.

 

Tilbage til toppen