TyresNET GmbHs generelle vilkår og betingelser (GTC)

1.1 Disse GTC gælder for køb foretaget af en kunde (herefter benævnt "kunde" eller "dig") på www.tyres.net, der drives af TyresNET GmbH (i det følgende benævnt "TyresNET" eller "vi"). Alle tjenester, produkter og tilbud lavet på TyresNET er baseret på disse GTC og vilkår og betingelser i de respektive online butikker. Webstedets politikker gælder, når brugeren besøgte hjemmesiden, eller når han eller hun udnyttede de tilgængelige tjenester online på hjemmesiderne.

1.2 Ved indgåelse af kontrakten betragtes kunden som forbruger, når formålet med hans bestilte varer og tjenesteydelser ikke kan betragtes som erhvervsmæssig eller selvstændig erhvervsvirksomhed. En iværksætter er enhver fysisk eller juridisk person eller et partnerskab, der udøvede kommercielle eller selvstændige handlinger, mens indgåelse af kontrakten.

1.3 Afvigende, modstridende eller yderligere vilkår og betingelser må ikke indgå i kontrakten.

2.1 På hjemmesiderne vil kunderne blive informeret om priserne og leverandørerne af produkterne gratis. Disse leverandører er registrerede detailhandlere hos TyresNET eller andre tredjeparter (herunder white label-partnere) (i det følgende også benævnt "onlinebutikker"), der tilbyder produkter på internettet.

2.2 Oplysningerne er ikke juridisk bindende tilbud fra TyresNET. Oplysningerne er automatiserede (baseret på feeds) og er baseret på information, som TyresNET modtog fra online butikker og tredjeparter (producenter, medier). Tilbudene fra butikker eller tredjepartsforretninger opdateres flere gange om dagen. I enkelte tilfælde kan der være afvigelser og / eller falske oplysninger om priserne (og også rangering af tilbud), leveringstid og tilgængelighed af produkter. TyresNET påtager sig intet ansvar for nøjagtigheden af disse oplysninger. Dette gælder ikke, hvis TyresNET blev informeret om sådanne unøjagtigheder og ikke rettet dem eller krævede ikke af online-butikker eller tredjeparter, at disse unøjagtigheder skulle rettes.

2.3 Kunden indgår ikke købsaftaler, servicekontrakter eller andre kontrakter med TyresNET, når han køber produkterne fra hjemmesiderne. Kontrakterne om produkterne eller tjenesterne på hjemmesiderne er udelukkende indgået mellem kunderne og de oplistede online butikker. Derfor er onlinebutikkerne (herunder deres afbestillingsregler og databeskyttelsesbestemmelser) gældende.

2.4 Kunderne kan overføres direkte via TyresNET-webstederne til internetbutikkernes hjemmesider, som har lavet tilbudene (klik på "Fortsæt" bunden). Det er kundens pligt at kontrollere alle relevante oplysninger samt deres valuta angivet af online-butikkerne før indgåelse af en kontrakt eller bestilling.

2.5 Kunden har også mulighed for at købe direkte på TyresNET-webstederne uden at blive videresendt til hjemmesider for partner-online-butikker (klik på knappen "" Tilføj til kurv ""). TyresNETin denne sag er ikke repræsentativ for en kontraherende part (kunde eller online shop) og må ikke blive part i en kontrakt indgået mellem kunden og online-butikken. Alle kontraktlige forpligtelser, der udelukkende opstår mellem kunden og onlinebutikken. For alle produkter gælder retlige garantierettigheder. Endvidere gælder GTC for online-butikkerne (herunder deres afbestillingsregler) og / eller deres betalingstjenesteudbydere. Kunder vil udtrykkeligt blive informeret om det, mens de bestiller deres ordre.

2.6 TyresNET påpeger, at ikke alle onlinebutikker tilgængelige på markedet er noteret. Udvælgelsen er efter eget skøn af TyresNET og onlinebutikker. Visede sammenligningsresultater hævder ikke at være komplette. TyresNET forbeholder sig ret til at slette individuelle produkter eller tjenester uden forudgående varsel.

2.7 Du kan rette fejlfel i indtastningsfelterne ved at bruge computerens tastatur og mus, indtil du har udfyldt din ordre og klikket på bekræftelsesknappen. I overensstemmelse med lovbestemmelser vil kontraktens tekst være tilgængelig for dig, men denne tekst vil ikke blive gemt efter indgåelse af kontrakten.

3.1 Vores tjenester kan til enhver tid ændres eller justeres. Brug venligst vores tjenester efter eget valg.

3.2 Tyres.net kan ikke garantere til brugeren eller den tredjepart, at de viste oplysninger er aktuelle, korrekte og / eller komplette, heller ikke de tilgængelige tjenester til enhver tid uden afbrydelse, til tiden, sikre og fejlfri. Tyres.net garanterer heller ikke, at den hardware og software, der anvendes til enhver tid, fungerer fejlagtigt, eller at eventuelle fejl rettidigt eller overhovedet bliver rettet.

3.3 Vores websted indeholder links til andre hjemmesider og indhold, som vi opbevarer for andre i vores tjenester på vores servere og gøres tilgængelige for offentligheden (for eksempel produktbeskrivelser eller priser på onlinebutikker og links til dem). Vi kontrollerer ikke indholdet af disse referencer, da vi gør indholdet tilgængeligt på TyresNET eller gennem sådanne tilbud eller datakilder.

3.4 Eventuelle sammenligningstjenester indbringes af TARIFCHECK24 AG: Zollstr. 11b, 21465 Wentorf, Hamburg, Tlf. 040-73098288, Fax 040-73098289, Email :. Info@tarifcheck24.de

4.1 Tyres.net ansvarlig i tilfælde af skader på brugeren (a) som følge af skade på liv, lemmer eller helbred på grund af Tyres.net's pligt til at bryde op, b) i henhold til produktansvarsloven, fra antagelsen om en garanti eller for svigagtig vildledning, (c) hvis Tyres.net har forårsaget skaden forsætligt eller ved grov uagtsomhed, og / eller (d) hvis skaden var forårsaget af tilsidesættelsen af en forpligtelse for Tyres.net, hvis opfyldelse gør en korrekt gennemførelse af Kontrakten og deres skal overholde brugeren har tillid til og tillid (stor forpligtelse).

4.2 Tyres.net er ansvarlig i tilfælde af stk. 1, litra a), b) og / eller c) ubegrænset beløb i tilfælde af brevet (d) er ansvaret begrænset til forudsigelig, typisk skade.

4.3 I andre tilfælde end dem, der er omhandlet i stk. 1, er Tyres.net's ansvar udelukket uanset retsgrundlaget.

4.4 Ansvarsbestemmelserne i foregående afsnit gælder også for det personlige ansvar for officerer, medarbejdere og agenter hos Tyres.net.

5.1 Brugeren forpligter sig til at afholde sig fra handlinger, der forstyrrer eller kan påvirke tilbudets funktionelle muligheder på Tyres.net (f.eks. Via software eller andre scripts). Dette gælder især for brugen af "" robot "", "" spider "" eller "" offline-læser "-software og processer, som automatisk genererer brugernes anmodninger via internettet.

5.2 Du må ikke bruge vores tjenester eller dele deraf uden brug af vores forudgående skriftlige samtykke til kommercielle formål af enhver art, f.eks. Kopiere, systematisk hente, efterligne, sælge, leje eller bruge eller tilbyde egne eller andre salgsfremmende formål.

5.3 Alle rettigheder (for eksempel ophavsret og varemærker) til vores databaser, computerkanaler, direkte indhold, vi opretter, er reserveret.

For privatlivets fred, læs venligst vores privatlivspolitik.

7.1 Tyres.net tilbud i login-området er en del af en gratis personlig konto ("Brugerkonto" ") for brugeren. Registrering for en brugerkonto er frivillig. I brugerkonto kan brugeren opt-in / fravælge vores nyhedsbrev og en indkøbsproduktliste. Brugeren kan tilføje produkter til deres indkøbsliste og fjerne dem. En implementering og / eller styring af nogen ordrer fra brugeren med en udbyder er ikke mulig via brugerkontoen.

7.2 Hvis brugeren er kunde, skal han / hun være alder under registreringen.

7.3 Under registreringen skal brugeren udfylde de felter, der er markeret som obligatoriske på registreringsformularen. Dermed kan brugerens e-mail-adresse samt adgangskode vælges. Brugernavn og fødselsår er valgfrie felter.

7.4 Brugeren har ikke lov til at opretholde flere brugerkonti hos Tyres.net. Tyres.net forbeholder sig ret til at slette flere registreringer.

7.5 De oplysninger, som brugeren har indtastet på tidspunktet for registreringen (obligatorisk og valgfri) skal - medmindre angivet - være korrekt og fuldstændig. Hvis brugerens e-mail-adresse ændres efter registrering, skal brugeren straks foretage ændringerne i profilindstillingerne på sin brugerkonto og der for at angive den ændrede e-mail-adresse. Tyres.net er ikke ansvarlig for skader, der opstår af brugeren, hvis brugeren ikke har indtastet den aktuelle korrekte e-mail-adresse. Brugeren kan til enhver tid ændre sin adgangskode og dens data.

7.6 Brugerens adgangsdata, især hans eller hendes adgangskode, er fortrolige og må ikke og bør ikke deles med nogen. Referencerne skal opbevares af brugeren mod tredjeparts adgang. Hvis brugeren har grund til at tro på, at en tredjepart har fået adgang til adgangen og / eller bruger brugerkontoen, bliver han bedt om at informere Tyres.net om alle relevante forhold straks ved brev, fax eller email. Tires.net i tilfælde af begrundet mistanke om tredjeparts adgang til og / eller brug af brugerkontoen af tredjeparter, er brugerkontoen blokeret eller slettet i samråd med brugerne meget midlertidigt.

7.7 Brugeren er ansvarlig for sin ønskede backup liste eller deres eget indhold.

7.8 Brugeren må ikke bruge Tyres.net til ulovlige formål med henblik på skade eller skade på andre med sin brugerkonto. Brugen af kontoen til kommercielle formål er ikke tilladt. Overtræder disse forpligtelser med titlen Tyres.net. for at slette kontoen. Brugeren er ikke autoriseret til at oprette en ny konto hos Tyres.net efter lovovertrædelsen.

7.9 Brugeren kan opsige sin konto til enhver tid uden at give årsager. For at opsige kontoen og slette profilindstillingerne på hans brugerkonto, skal brugeren sende og e-mail info@tyres.net eller TyresNET GmbH, Franz-Joseph-Str. 11, 80801 München Tyskland. Tyres.net kan opsige brugerens brugerkonto uden at give meddelelse inden for en periode på seks uger i slutningen af måneden ved at sende en email til den registrerede i profilindstillingerne til brugerkontoens e-mail-adresse. Med effektiv opsigelsesdato er brugerens brugerkonto helt slettet.

 

8.1 Datterselskaber til disse brugsbetingelser eksisterer ikke.

8.2 Hvis nogen bestemmelse i disse Vilkår er eller bliver ugyldig, påvirker dette ikke reglernes gyldighed.

8.3 tysk lov gælder.

8.4 Hvis brugeren er en købmand, en juridisk enhed i henhold til offentlig ret eller en offentlig specialfond, er stedet for jurisdiktion sted for Tyres.net for alle tvister gælder.

9.1 TyresNET er ansvarlig for eventuelle skader på eller for kunden, såsom (a) død, skade på krop eller helbred, som skyldes TyresNETs eller TyresNETs lovlige repræsentant eller dets advokatagent, er TyresNET også ansvarlig i overensstemmelse med ( b) Produktsikkerhedslovgivning i tilfælde af antagelse af en garanti eller svigagtig vildledning eller c) TyresNET eller dets juridiske repræsentanter eller vicarious agenter har forårsaget en skade med forsæt eller grov uagtsomhed og / eller d) TyresNET har forårsaget en skade som følge af til en tilsidesættelse af told, hvis opfyldelse er afgørende for en korrekt udførelse af kontrakten, og som kunden med rimelighed kan stole på (kardinal tjeneste).

9.2 TyresNET er uendeligt ansvarlig i tilfælde af afsnit 1, bogstaver (a), (b) og / eller (c). Hvad angår resten er ansvaret begrænset til den forventede skade, der er typisk for kontrakten.

9.3 I andre tilfælde end de i stk. 1 nævnte er TyresNETs ansvar udelukket uanset retsgrundlaget.

9.4 Ansvarsbestemmelserne i foregående afsnit gælder også for TyresNETs personlige ansvar for officerer, medarbejdere og agenter

10.1 Tysk lov finder anvendelse undtagen FN-konventionen om kontrakter om international handel med varer. EU har oprettet en portal for at hjælpe utilfredse kunder. Har du klager over produkter eller tjenester købt hos os via internettet, kan du finde tvistbilæggelsesmyndigheder for en udenretslig løsning her http://ec.europa.eu/consumers/odr. Bemærk for nogle sektorer, og i de følgende lande er der for øjeblikket (fra 22.06.2016) ingen tvistbilæggelsesenheder: Kroatien, Luxembourg, Rumænien og Spanien. Så det kan være muligt, at du ikke kan bruge denne portal til at bilægge en tvist med os i disse lande.

10.2 Yderligere aftaler findes ikke.

10.3 Hvis kunden er en købmand, en offentligretlig juridisk person eller en offentlig offentligretlig fond, skal udførelsesstedet og jurisdiktionsstedet for alle former for retssager baseret på denne kontrakt være hos TyresNET. Dette gælder også, hvis kunden er en iværksætter uden generel jurisdiktion i Tyskland eller hvis hans eller hendes sædvanlige bopæl er ukendt på det tidspunkt, hvor kravet blev indgivet. TyresNETs mulighed for at anlægge sag mod en kunde på et andet retssted forbliver upåvirket.

10.4 Hvis nogen bestemmelse i disse vilkår og betingelser helt eller delvis er ugyldig, berøres gyldigheden af de resterende bestemmelser i denne kontrakt, herunder de resterende vilkår og betingelser. De lovbestemte bestemmelser erstatter de ugyldige bestemmelser. Dette gælder også i tilfælde af, at vilkårene og betingelserne skal have en uforudsete udeladelse.

Tilbage til toppen